Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)