Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli (Przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie refundowania pracodawcom części kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia)