Kontrola problemowa w przedsiębiorstwie FENIKS DUET sp. z o.o. (Prawidłowość realizacji zadań przez zakład pracy chronionej)