Kontrola problemowa w „Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Sp. z o.o. w Strzyżowie (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)