Kontrola problemowa w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym „POLER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sanoku (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)