Kontrola problemowa w Radzie Miasta Jarosławia (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)