Kontrola problemowa w Radzie Miasta Krosna (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)