Kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Baranowie Sandomierskim (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)