Kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Dębicy (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)