Kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Lubaczowie (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)