Kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Nowej Dębie (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)