Kontrola problemowa w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu (Prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2016 r.)