Kontrola problemowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Głowience (Ocena przestrzegania praw dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i przygotowania wychowanków do usamodzielnienia)