Kontrola problemowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Piast” w Iwoniczu-Zdroju (Spełnianie zgodności informacji zawartych we wniosku Ośrodka organizującego turnusy rehabilitacyjne ze stanem faktycznym)