Kontrola problemowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Wisła” w Iwoniczu Zdroju (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)