Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami)