Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (Prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)