Drukuj

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)