Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Lesku (Prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)