Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno”.(Prawidłowość działania organizacji pożytku publicznego)