Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” (Prawidłowość działania organizacji pożytku publicznego)