Kontrola problemowa w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ,,Tęcza” w Rzeszowie (Ocena organizacji czasu wolnego w placówce)