Kontrola problemowa w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Łące (Ocena organizacji czasu wolnego i zajęć prowadzonych w placówce wsparcia dziennego)