Kontrola problemowa w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „Gama” (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)