Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Dębica (Prawidłowości realizacji zadań związanych z funduszem sołeckim)