Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów (Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)