Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Jeżowe (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa)