Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Jeżowe (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)