Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Kamień (Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk)