Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Laszki (Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wniosków producentów rolnych oraz prawidłowości ustalania kwot należnego zwrotu podatku)