Drukuj

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Lubaczów (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2016 roku)