Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Lubaczów (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności)