Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności)