Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności)