Drukuj

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)