Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Przeworsk (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami)