Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności)