Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Świlcza (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności)