Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Historia zmian:

  • 4 stycznia 2018, godz. 11:45, użytkownik: Damian Pasierb