Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Czarnej (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)