Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dubiecku (Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej)

Historia zmian: