Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju (Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej)