Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Jaśle (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności)