Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Olszanicy (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności)