Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Trzebownisku (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)

Historia zmian: