Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko (Legalność i rzetelność prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych)