Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Krosna (Prawidłowość działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)