Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Krosna (Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)