Drukuj

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Tarnobrzega (Prawidłowość organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej)