Drukuj

Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)